- Kunder -


Våra kunder finns mest inom hem- och grannkommunerna. Vi har även kunder på längre håll såsom i Stockholm, Falun, Borlänge mm.

Kommuner
Åt kommuner har vi haft åtskilliga uppdrag med våra tjänster inom skolor, daghem och byggnader för äldreomsorgen. Vi arbetar även med sport- och fritidsanläggningar såsom ishallar, simhallar, sporthallar mm.
Vi utför även förfrågningsunderlag för övergång till datoriserad styr- och övervakning.


Industrin
Industrier, stora och små, hjälper vi med utredningar inför ombyggnader och investeringar av värme, ventilation, processkylning, styr- och övervakning, energibesparing, stofttransport, värmeåtervinning från processer mm.

Näringslivet
Vi har även alla sorters företag som kunder, ex.vis butiker, tandläkare, restauranger, kontor mm.

Entreprenörer
Vid totalentreprenader hjälper vi entreprenörer med upprättande av anbudsunderlag i form av skissritningar, konstruktionsritningar, samt relationsritningar.