- Tjänster -


Konstruktion
Vi konstruerar allt inom värme, ventilation, sanitet samt styr- och övervakning.
Inom kyla utför vi konstruktioner för komfortkyla och kylning av processer till industrin.
Förfrågningsunderlag upprättar vi för alla former av upphandlingar, såsom delade, general och totalentreprenader.


Utredningar
Vi utför utredningar för energibesparing och optimering av värme- och ventilationssystem.
Utredningar inför ombyggnader och investeringar inom VVS-området.


Besiktningar
Vi utför entreprenadbesiktningar såsom slutbesiktning och garantibesiktning av VVS-installationer.
Vi har behörighet att utföra OVK-besiktningar inom grannkommunerna.
Vi utför samordnad funktionskontroll av VVS-installationer.


Kontroll
Vi utför kontroll av VVS-installationer under entreprenadtiden.